HİZMET

SÖZLEŞMESİ

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ1. Taraflar
1. İşbu sözleşme, RİZE WEB TASARIMI | İNTERNET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ (Bundan sonra RİZE WEB TASARIMI olarak anılacaktır) ile, RİZE WEB TASARIMI’in internet üzerindeki www.rizewebtasarimi.com .com.tr .net .org web sitelerinde (Bundan sonra WEB SİTELERİ olarak anılacaktır) tanımlı Ürün/Hizmetlerinden satın almak ve kullanmak isteyen kişi veya kurum (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaki hizmet satış ve kullanım koşullarını düzenler.

2. Tanımlar
1. Materyaller: MÜŞTERİ’nin elektronik ortamda bulundurmak için sağladığı ve/veya üretilmiş olarak hazır bulunan tüm veri tabanı kayıtları, türlü döküman, yazılım, program, script, grafik, tasarım ve resim dosyalarıdır.
2. Erişim Şifreleri: MÜŞTERİ’nin RİZE WEB TASARIMI tarafından kendine tahsis edilecek olan Müşteri Kontrol Paneli/Yönetim Paneli vb gibi arayüzlere/sistemlere erişilebilmesi için verilen şifrelerdir.
3. E-Posta:Kullanıcıların İnternet üzerinden birbiri ile elektronik ortamda iletişimini sağlayan mesajlardır. 4. Cihazlar: Mülkiyeti RİZE WEB TASARIMI’e yada MÜŞTERİ’ye ait olan, her türlü bilgisayar, donanım, sunucu, router vb. gibi verilerin saklanması/iletilmesinde kullanılan aktif/pasif ağ ve iletişim ekipmanlarıdır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Amacı 1. İşbu sözleşmenin konusu; eklerde belirtilen ürün/hizmetlerin yada RİZE WEB TASARIMI’in WEB SİTELERİ üzerinden satışa sunduğu ürün/hizmetlerden MÜŞTERİ’nin talep etmiş olduğu, fiyat ve nitelikleri belirtilen ürün/hizmetlerin satışı ve kullanımına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. 1.Hizmet ve Sipariş Teslimat’ı
2. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürün/hizmetleri onayladığı takdirde belirtilen bedeli, varsa kurulum ücretlerini ve vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
3. İşbu sözleşmeyi kabul etmeniz, beraberinde RİZE WEB TASARIMI WEB SİTELERİ’nde yer alan Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik/Güvenlik Politikası, Hizmet Sözleşmesi ve varsa aldığınız ürün/hizmetlere özel sözleşmeleri, Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik ve ilgili Tüketici Mevzuatı kapsamında okuğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve tarafınıza 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirme yapıldığı ve sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

4. Sözleşme’nin Yürürlük Tarihi, Süresi ve Sona Ermesi
1. İşbu sözleşme; RİZE WEB TASARIMI’in WEB SİTELERİ üzerinden online olarak sipariş imkanı olan ürün/hizmetleri için, MÜŞTERİ’nin satın alma talebine (sipariş) müteakip, talep edilen ürün/hizmetin sunumu (aktivasyon) tarihi itibarıyla başlar. Aktivasyon tarihi için RİZE WEB TASARIMI’in kayıtları esas alınacaktır.
2. MÜŞTERİ’nin online sipariş imkanlarını kullanmadığı yada RİZE WEB TASARIMI ile doğrudan görüşerek talep ettiği ürün/hizmet siparişlerinde İşbu sözleşme imzalandığı tarihte, nüshalarının E-Posta ile veya doğrudan RİZE WEB TASARIMI’e iletilmesiyle yürürlüğe girer.
3. Sözleşme süresi aksi işbu sözleşmede belirtilmedikçe, MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında seçmiş olduğu ürün/hizmetin kullanım süresi kadardır.
4. Taraflar işbu sözleşmenin sona ermesinden 30 iş günü öncesine kadar işbu sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise RİZE WEB TASARIMI’in o tarihte ilan etmiş olduğu yeni fiyatlar üzerinden aynı şart ve hükümler ile işbu sözleşme süresi kadar uzatılabilir.
5. İşbu sözleşme, verilen hizmetin sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinde kendiliğinden hiçbir ihtar veya merasime gerek kalmaksızın hükümsüz kalacaktır.
6. İşbu sözleşmenin, RİZE WEB TASARIMI’den kaynaklanan haklı bir sebeple MÜŞTERİ tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde, RİZE WEB TASARIMI tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5. Bildirimler
1. RİZE WEB TASARIMI, MÜŞTERİ’ye yapacağı, hizmet yenileme dahil, her türlü bildirim için MÜŞTERİ’nin bildirdiği E-Posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ’nin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; MÜŞTERİ RİZE WEB TASARIMI’in kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili E-Posta bildirimlerinde, her ne koşulda olursa olsun oluşabilecek probemler veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan RİZE WEB TASARIMI’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.
2. MÜŞTERİ, kayıt sırasında veya hizmeti kullanmaya başladıktan sonra RİZE WEB TASARIMI’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, RİZE WEB TASARIMI’e bildirdiği bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek aksaklık ve zararlardan dolayı RİZE WEB TASARIMI’den hiçbir hak ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını, bildirdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin, E-Posta adresinin geçerli, doğru ve tam olduğunu, RİZE WEB TASARIMI tarafından da bu şekilde kabul edileceğini, MÜŞTERİ tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe RİZE WEB TASARIMI tarafından MÜŞTERİ’ye yapılacak tüm bildirim ve faturalama işlemlerinin bu bilgiler dahilinde yapılacağını, kendisi tarafından iletilen bilgilerin işbu sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafında yetkili bir kişinin takibinde olduğunu, değişiklik olması halinde RİZE WEB TASARIMI’e bilgi vereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmamasından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
3. MÜŞTERİ, RİZE WEB TASARIMI’e bildirmiş olduğu E-Posta adresine RİZE WEB TASARIMI’in kampanya, ürün/hizmetlerine ilişkin bilgilendirme postası gönderilmesini ve isminin RİZE WEB TASARIMI tarafından web sayfasında ya da başka kanallarla referans olarak gösterilmesini kabul eder.

ÇÖZÜM
ORTAKLARIMIZ